Czy wiesz, że...

 ... nazwy ustaw i innych aktów prawnych piszemy małą literą?

.

Za przykład może tu posłużyć: ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym, ustawa z dn. 16.04.2004 r., itp.

Żeby jednak nie było tak prosto, od tej reguły istnieją wyjątki! Jeżeli bowiem posługujemy się pełną nazwą ustawy, np. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wobec: ustawy antyalkoholowej) wielka litera jest jak najbardziej pożądana.

Wielka litera obowiązuje także w sytuacji, gdy ustawa ma swoją konkretną nazwę, np. ustawa Kodeks cywilny, ustawa Prawo prasowe.

Osobną grupę stanowią tytuły ksiąg biblijnych i pism uznanych za natchnione. Tutaj wszystkie człony tradycyjnie zapisujemy wielką literą: Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa, Pismo Święte, Dzieje Apostolskie.

Czytany 1158 razy