Czy wiesz, że ...

... wyrazy zakończone na -izm, -yzm, w miejscowniku liczby pojedynczej można wymawiać dwojako?

 

Poprawna jest zatem wymowa zarówno: [romantyźmie], [katolicyźmie], [pozytywiźmie], jak i [romantyzmie], [katolicyzmie], [stoicyzmie], ze wskazaniem na tę pierwszą, jako na bardziej naturalną i zdecydowanie częstszą.

Istnieje jednak wyłącznie jedna poprawna forma zapisu - przez z, czyli napiszemy: romantyzmie, katolicyzmie, pozytywizmie.

Jeśli chodzi jednak o wyrazy zakończone na -izna, -yzna, to w miejscowniku liczby pojedynczej mówimy i zapisujemy ź, np. bielizna – bieliźnie, polszczyzna – polszczyźnie.

Czytany 5845 razy