Czy wiesz, że...

... jeszcze do niedawna formy wysłać sms-a oraz wysłać maila uznawano za niepoprawne?

 

Działo się tak dlatego, że zwyczajowo rzeczowniki męskie nieżywotne (do tej grupy nalezy omawiany sms i mail) w bierniku mają taki sam wygląd jak w mianowniku: M. kto? co?  komputer; biurowiec B. kogo? co? (widzę) komputer, biurowiec; obok żywotnych M. kto? co? Marek, Andrzej B. kogo? co? (widzę) Marka, Andrzeja. Dlatego badacze polszczyzny długo "upierali się" przy formach wysłać sms i wysłać mail – zgodnie z normą wzorcową.

Jednak w języku polskim od dawna usankcjonowane są takie połączenia jak: kupić mercedesa, palić papierosa, mieć pecha, grać w pokera, strzelić gola – gdzie drugi wyraz wciąż jest przecież biernikiem rzeczownika męskiego nieżywotnego. Połączenia te (i wiele innych oboczności), wpłynęły dzięki nam, uzytkownikom języka (a może przez nas) na dzisiejszego sms-a i maila. To czy będziemy wysyłali sms, czy sms-a, zależy więc wyłącznie od nas.

Czytany 5359 razy