Czy wiesz, że...

… przyimek we, podobnie jak ze, występuje przed wyrazami zaczynającymi się zbitką spółgłoskową.

 

Jeżeli zbitki spółgłoskowej brak przyimek ma formę w, lub z. Profesor Miodek nazywa głoskę [e] podpórką, dzięki której łatwiej wypowiedzieć całe wyrażenie. Mówimy więc: w Warszawie, ale już we Wrocławiu, z żubrem, ale ze żbikiem, z synem, ale ze stryjem.

Nasz rodzimy język nie pozostałby jednak sobą, gdyby nie wprowadził pewnych dowolności oboczności i wyjątków (takich jak np. we Lwowie, jednak już w Lwówku Śląskim). Ma to związek z rozwojem i zanikaniem historycznych krótkich samogłosek (tzw. jerów), ale – żeby nie wchodzić w szczegóły – dzięki owym historycznym zawiłościom, dzisiaj możemy powiedzieć: we środę i w środę oraz we czwartek i w czwartek bez narażenia się na ostracyzm ze strony językowych purystów.

Czytany 4514 razy