Czy wiesz, że...

… fakt, czy w swojej wypowiedzi użyjemy słowa znikł, czy zniknął, powinien zależeć od widocznych efektów owego zniknięcia?

 

Powtarzając za niektórymi badaczami polszczyzny ze szkoły wrocławskiej, jeżeli mówimy o obiekcie, który istniał, a teraz fizycznie go nie ma (już nie istnieje), zasadniczo należałoby powiedzieć „znikł”, np. Znikł jak bańka mydlana. Jeżeli jednak obiekt tylko nam się schował i nie możemy go zobaczyć powiemy „zniknął”, np. Statek zniknął za horyzontem, On zniknął mi z pola widzenia.

Ponieważ jednak język polski – jak każdy inny język, dąży do uproszczenia, większość słowników określa obie omawiane powyżej formy jako synonimy, ze wskazaniem na wyraz „zniknął”, jako na częstszy w użyciu.

Czytany 10640 razy