MATURA - Egzamin ustny

Każda wypowiedź ustna charakteryzuje się pewnymi regułami, których przestrzeganie gwarantuje jasność i sensowność tego co mówimy. Organizacja wypowiedzi, jej język i styl stanowią znaczną część oceny całościowej egzaminu ustnego z języka polskiego.

     ♦ Konsultacja (30 minut) - cena 120 zł za spotkanie.

     ♦ Konsultacja w celach profilaktycznych (30 minut) - cena 120 zł za spotkanie.

     ♦ Zajęcia przygotowujące do ustnej matury (60 minut ) - cena 130 zł za spotkanie.  

 ABC matura