MATURA - Egzamin ustny

Każda wypowiedź ustna charakteryzuje się pewnymi regułami, których przestrzeganie gwarantuje jasność i sensowność tego co mówimy. Organizacja wypowiedzi, jej język i styl stanowią znaczną część oceny całościowej egzaminu ustnego z języka polskiego.

 

 CENNIK ZAJĘĆ

 

 Zajęcia dla dzieci prowadzi tylko gabinet na Ursynowie.

ABC matura