TERAPIA RĘKI

Pisanie jest jedną z naszych podstawowych umiejętności. Niestety nie jest sztuką łatwą, dlatego warto już od najmłodszych lat przygotowywać nasze dzieci do tej czynności.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które dopiero uczą się kaligrafować oraz dla osób z uszkodzeniami neurologicznymi (po udaracha, wypadkach i innych), które utraciły tę umiejętność.

 Odpowiednie ćwiczenia grafomotoryczne, prawidłowy sposób trzymania narzędzia pisarskiego mogą ukształtować ładny charakter pisma i umiejętność pisania w rozmaitej liniaturze.

     ♦ Konsultacja (30—45 minut) - cena 120 zł za spotkanie.

     ♦ Konsultacja w celach profilaktycznych (30 minut) - cena 120 zł za spotkanie.

     ♦ Terapia ręki u dzieci (30 minut ) - cena 70 zł za spotkanie.

     ♦ Terapia ręki u dzieci (45 minut) - cena 100 zł za spotkanie.

     ♦ Terapia ręki osób dorosłych (60 minut)- cena 120 zł za spotkanie.


Istnieje możliwość wykupienia od razu całego bloku zajęć. Przy płatności gotówką za całość udzielany jest rabat w wysokości 10 %. Wstępna liczba zajęć podawana jest po ocenie logopedycznej podczas pierwszego spotkania.

Zajęcia odwołane można odrobić w terminie innym niż stały termin w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W przypadku niemożności odrobienia w tym czasie zajęcia przepadają. Za zajęcia odwołane uznaje się tylko te, które zostały odwołane dnia poprzedniego lub na minimum 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć.


 Zajęcia z terapii ręki prowadzi tylko gabinet na Ursynowie.

ABC terapia rki